هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

آخرین نظرات

روضه امام رضا (ع) - چهارشنبه 11 دی 1392

زمینه روی قلبم حک شده یا علی بن موسی الرضا - چهارشنبه 11 دی 1392

شور سینه زنا بسم الله گریه کنا بسم الله - چهارشنبه 11 دی 1392

شور صلی الله علیک یا ابا عبدالله - چهارشنبه 11 دی 1392

سنگین من نگویم از شمایم لیک عمری با شمایم - چهارشنبه 11 دی 1392

سنگین میباره بارون روی سره مجنون تویه خیابون رویایی - چهارشنبه 11 دی 1392

سنگین ساکنان نه فلک حیران زروی زینبن - چهارشنبه 11 دی 1392

شور بزار بیام کربلا با دعای نوکرا - چهارشنبه 11 دی 1392

شور اگه تورو نداشتم حرمت پا نمیزاشتم بیچاره بودم - چهارشنبه 11 دی 1392

مدح امیرالمونین (ع) - چهارشنبه 11 دی 1392


شهادت امام رضا (ع) - روی قلبم حک شده یا علی ابن موسی الرضا
دریافت
  شهادت امام رضا (ع) - صلی الله علیک یا اباعبدلله
دریافت
  شهادت امام رضا (ع) - میباره بارون روی سر مجنون
دریافت
  شهادت امام رضا (ع) - اگه تو رو نداشتم حرمت پا نمیزاشتم بیچاره بودم
دریافت