هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

آخرین نظرات

شور به جز غمت آقا غمی تو سینه نیست - شهادت امام رضا (ع)

شور علوی میمیرم مرتضوی میمیرم - پنجشنبه 12 دی 1392

شور تو که میدونی نوکرت آقا نداره جز تو پشت و پناهی - پنجشنبه 12 دی 1392شهادت امام رضا (ع) - به جز قمت آقا