هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

آخرین نظرات

۲۹۶ مطلب با موضوع «محرم و صفر» ثبت شده است

روضه‌هفتگی۵آبان۱۴۰۱

مناجات:
کربلایــی‌وحیـداصغری
سخنران:
حجت‌الاسلام‌‌اسکندری
مداحان:
حاج‌مهدی‌اکبری‌‌،حاج‌‌سعیدقانع

شــب‌ سی ام صفر۱۴۰۱

مناجات:آقای غریب زاده
سخنران:
حجت‌الاسلام‌‌‌حسن‌آبادی
مداحان:
حــاج مـهــــدی اکبــــری
حــاج‌ســعـــیــد قـانــــع
کربلایی‌محمدابراهیمی‌اصل
کربلایـی مازیــار طـاوولـــی
کــربلایـی رضــا جـــاویــــد

گزارش‌صوتی‌وتصویری

شب بیست و هشتم صفر ۱۴۰۱
مناجات: آقای غریب زاده
سخنران:
حجت‌الاســلام‌‌ حسن آبادی
مداحان:
حاج مهدی اکبری حاج‌سعید قـانع
حاج ابراهیم رحیمی - کربلایی مهدی نظری


 

گزارش‌صوتی‌وتصویری

شب بیست و هفتم صفر ۱۴۰۱
مناجات: آقای غریب زاده
سخنران:
حجت‌الاســلام‌‌ حسن آبادی
مداحان:
حاج مهدی اکبری حاج‌سعید قـانع
گزارش‌صوتی‌وتصویری

شب بیست و ششم صفر ۱۴۰۱
مناجات: آقای غریب زاده
سخنران:
حجت‌الاســلام‌‌ امامی
مداحان:
حاج مهدی اکبری حاج‌سعید قـانع

گزارش‌صوتی‌وتصویری

شب هفـدهم صفر ۱۴۰۱
مناجات:
کربلایی‌محمدعلی‌خورشیدی
سخنران:
حجت‌الاســلام‌‌ زارعیــن
مداحان:
حــاج‌ســعـیــد قـانــــــع


گزارش‌تصویری

شب دوازدهم صفر ۱۴۰۱
مناجات:
کربلایی‌محمدخورشیدی
سخنران:
حجت‌الاسلام‌‌جوادابادی
مداحان:
حــاج‌مهــــدی‌اکـبــــری‌
کربلایی‌سیدرضاعلیزادهشب‌شهادت‌حضرت‌رقیه(س)۱۴۰۱

مناجات:
کربلایی‌مهدی‌شاه‌محمدی
سخنران:
حجت‌الاسلام‌‌مقدسنیان
مداحان:
حاج‌مهدی‌اکبری‌حاج‌‌سعیدقانع

گزارش‌صوتی‌وتصویری
شب‌شهادت‌حضرت‌رقیه(س)۱۴۰۱

مناجات:
کربلایی‌مهدی‌شاه‌محمدی
سخنران:
حجت‌الاسلام‌‌مقدسنیان
مداحان:
حاج‌مهدی‌اکبری‌حاج‌‌سعیدقانع


گزارش‌تصویری

شب۲۸محرم‌الحرام۱۴۰۱

مناجات:کربلایی وحیداصغری
سخنران:
حجت‌الاسلام‌‌شیخ‌عباس‌مفید
مداح:حاج‌ سعید قانع