هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

آخرین نظرات

۳۲۷ مطلب با موضوع «محرم و صفر» ثبت شده است

گزارش‌تصویری‌

مراسم‌هفتگی‌نهم‌آذر‌۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌قاسمی
حـاج‌مـهــدی‌اکبـــری
حـاج‌سـعــیـدقـانـــع 

شب‌بیست‌ونهم‌‌صفر
پنجشنبه۲۲شهریور۱۴۰۲
حجت‌الاسلام‌‌صادقی‌واعظ
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع


عزاداری شب ۲۸ صفر
چهارشنبه۲۲شهریور۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌‌صادقی‌واعظ
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع
حـاج‌عبـاس‌طهمـاسـب‌پـور
کربلایی سیدمجیدهاشمی

عزاداری شب ۲۷ صفـر
سه‌شنبه۲۱شهریور۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌‌صادقی‌واعظ
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع
سیدمحمدرضانوشه‌ور

گزارش‌تصویری‌
شب یک ربیع الاول۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌‌صادقی‌واعظ
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع
کربلایی‌مازیارطاوولی

گزارش‌صوتی‌‌تصویری‌
شب‌‌سی‌صفـر۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌‌صادقی‌واعظ
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع
گزارش‌تصویری
شب‌بیست‌ونهم‌‌صفر
پنجشنبه۲۲شهریور۱۴۰۲
حجت‌الاسلام‌‌صادقی‌واعظ
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع


گزارش‌تصویـری

عزاداری شب ۲۸ صفر
چهارشنبه۲۲شهریور۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌‌صادقی‌واعظ
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع
حـاج‌عبـاس‌طهمـاسـب‌پـور
کربلایی سیدمجیدهاشمی


روضه‌هفتگی‌شب۱۵صفر
پنجشنـبه۹شهریور۱۴۰۲

منبر:حجت‌الاسلام‌جوادپور
حــــاج‌مــهـــــدی‌اکـبــــــری
حــــاج‌ســعــیـــدقــــانـــــع

گزارش‌تصویــری

روضه‌هفتگی‌شب۱۵صفر
پنجشنـبه۹شهریور۱۴۰۲

منبر:حجت‌الاسلام‌جوادپور
حــــاج‌مــهـــــدی‌اکـبــــــری
حــــاج‌ســعــیـــدقــــانـــــع