هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

آخرین نظرات

۵۳۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حاج مهدی اکبری» ثبت شده است

جشن‌میلادامام‌رضا(ع)

یازدهــم‌خــردادماه۱۴۰۲

سخنران:سیـدعلـی‌علـوی
حاج‌مهدی‌اکبری-کربلایی‌سیدرضاعلیزاده
کربلایی‌مهدی‌شاه‌محمدی
شعرخوانی:
ابوالفضل‌محمـودی-سیدمهدی‌اسماعیلی

🌺گزارش‌تصویری

🌺جشن‌میلادامام‌رضا(ع)
🌺یازدهــم‌خــردادماه۱۴۰۲

🌺سخنران:سیـدعلـی‌علـوی
🌺حــاج‌مـهــــدی‌اکــبــــــری
🌺کربلایی‌سیدرضـاعـلیزاده
🌺کربلایی‌مهدی‌شاه‌محمدی
🌺شعرخوانی:
🌺ابوالفضــل‌محمـودی
🌺سیدمهدی‌اسماعیلی

گزارش‌تصویری

۴خـردادهزاروچهارصدودو

سخنران:حجت‌الاسلام‌حاتمی
مــــداح:حــاج‌سـعیـــدقــــانـــع
 
روضه بیست‌وهشت‌اردیبهشت۱۴۰۲

سخنران: شیخ‌عباس‌مفید
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع
کربلایی‌سیدرضاعلیزاده

گزارش‌تصویری

بیست‌وهشت‌اردیبهشت۱۴۰۲

سخنران: شیخ‌عباس‌مفید
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع
کربلایی‌سیدرضاعلیزاده 

ظهرشهادت‌حضرت‌صادق‌(ع)
بیست‌وشش‌اردیــبهشت۱۴۰۲

سخنران:حجت‌الاسلام‌رئیس‌السادات
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع

گزارش‌تصویری

ظهرشهادت‌حضرت‌صادق‌(ع)
بیست‌وشش‌اردیــبهشت۱۴۰۲

سخنران:حجت‌الاسلام‌رئیس‌السادات
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانعگزارش‌تصویری

پنجشنبه‌هفتم‌اردیبهشت۱۴۰۲

مناجات: اقای رضاشوقی
سخنران:حجت‌الاسلام‌دانشمند
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانعپنجشنبه۳۱فروردین۱۴۰۲

مناجات: اقای رضاشوقی
سخنران:حجت‌الاسلام‌مقدسنیان
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع

گزارش‌صوتی‌وتصویری

پنجشنبه۳۱فروردین۱۴۰۲

مناجات: اقای رضاشوقی
سخنران:حجت‌الاسلام‌مقدسنیان
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع