هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

آخرین نظرات

۲۰۴ مطلب با موضوع «مناسبت ها» ثبت شده است

۱۵تیرهزاروچهارصدودو

سخنران:شیخ‌علی‌خزاعی
مداحان:حـاج‌مهـدی‌اکبـری‌
حاج‌ابوذرروحی-حاج‌جعفرملائکه
کربلایی‌احسان‌صفری-‌کربلایی‌محمودگرجی
شعرخوانی:
محمدمهدی‌رمضانی-سـیدسلمان‌رحمان‌پناه

ظهرشهادت‌حضرت‌صادق‌(ع)
بیست‌وشش‌اردیــبهشت۱۴۰۲

سخنران:حجت‌الاسلام‌رئیس‌السادات
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع

گزارش‌تصویری

مجلس‌ختم‌امیرالمومنین(ع)
چـهارشنبـه۲۳فـروردیـن۱۴۰۲

سخنران:حجت‌الاسلام‌احمدحـسین‌زاده
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع
کربلایی‌رضامنتظری- کربلایی‌سیدرضاعلیزاده-کربلایی‌مهدی‌نواگزارش تصویری

مراسم‌ شب ۱۹ رمضان
یکشنبه۲۰فروردین۱۴۰۲
سخنران:حجت‌الاسلام‌احمدحـسین‌زاده
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع
 💚گزارش‌تـصویری

💚هفدهم‌فـروردیـن‌ماه‌‌۱۴۰۲
💚جشن‌میلادامام‌حسن(ع)

💚سخنران:حجت‌الاسلام‌مقدسنیان
💚مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری‌حاج‌سعیدقانعجشن‌میلادحضرت‌رقیه(س)

سخنران:حجت‌الاسلام‌حمیدی
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری‌حاج‌سعیدقانع
کربلایی‌امین‌شادکام‌کربلایی‌مهدی‌روحی‌
کربلایی‌محمودباباخانی‌کربلایی‌حسین‌خدایار

جشن‌میلادحضرت‌علی‌اکبر(ع) 

سخنران:شیخ‌علی‌خزاعی
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع
حاج‌احدقدمی-کربلایی‌عمیـدعباس‌زاده
شعرخوانی:حاج‌حسین‌محمدی

جشن‌میلادسرداران‌کربلا

سخنران:حجـت‌الاسلام‌‌حاتمی
مداحان:
حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع
حاج‌محمدرضاپـورآزاد-کربلایی‌هادی‌مـصدق-کربلایی‌روح‌ا..صـادق‌پور
کربلایــی‌ابراهیـم‌دادونـد-کربلایی‌علی‌اصغراحمدی
سیدمرتضی‌موسوی-سیدعلی‌واحدی
شعرخوانی:ابوالفضل‌عصمت‌پرست-مهدیارخراسانی

گزارش‌تصویری

روضه‌شهادت‌امام‌کاظم(ع)

سخنران:
شیخ‌مهدی‌حسن‌آبادی
مداحان:
حــاج‌مـهـــدی‌اکبـــری‌
حــاج‌سـعـیــدقــانـــع
کربلایی‌حسین‌طاهری
کربلایی‌حسن‌رضاقلی
کربلایـی‌مهـدی‌نظــری
شعرخوانی:
ابوالفضل‌عصمت‌پرست


گزارش‌صوتی‌

جشن‌شب‌میلاد‌پیامبراکرم(ص)
وامام‌جعفرصادق(علیه السلام)

سخنران:حجت‌الاسلام‌‌‌ حاتمی
مداحان: حاج مهدی اکبری-حاج سعید قانع