هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

آخرین نظرات

۴۳۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حاج سعید قانع» ثبت شده است

گزارش‌تصویری‌

روضه‌هفتگی۲۳آذر۱۴۰۲

حجت‌الاسلام‌مقدسنیان
حــــاج‌ســعـیــدقــانــــع

گزارش‌تصـویـری‌
مراسم‌هفتگی۶مهر۱۴۰۲

منبر:حجت‌الاسلام‌‌زارعین
مداح:حـاج‌سـعیـدقـانــــع

 

روضه‌هفتگی‌شب۱صفر
پنجشنـبه۲۶مـرداد۱۴۰۲

منبر:حجت‌الاسلام‌شهاب
مداح:حاج‌سـعیــدقـانـــع

گزارش‌تصویری

۱۸خردادهزاروچهارصدودو
 

سخنران:شیخ‌مهدی‌حسن‌آبادی

مداحان:
حاج‌مهدی‌اکبـری-حاج‌مهدی‌مختـاری
حاج‌ابراهیم‌رحیمی‌حـاج‌سـعیـدقانـع
سیدحجت‌بحرالعلوم-کربلایی‌علی‌خبازی
شعرخوانی:مـهدیـارخـراسانـیگزارش‌تصویری

۴خـردادهزاروچهارصدودو

سخنران:حجت‌الاسلام‌حاتمی
مــــداح:حــاج‌سـعیـــدقــــانـــع
 
گزارش‌تصویری

ظهرشهادت‌حضرت‌صادق‌(ع)
بیست‌وشش‌اردیــبهشت۱۴۰۲

سخنران:حجت‌الاسلام‌رئیس‌السادات
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانعگزارش‌تصویری

پنجشنبه‌هفتم‌اردیبهشت۱۴۰۲

مناجات: اقای رضاشوقی
سخنران:حجت‌الاسلام‌دانشمند
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانعگزارش تصویری

مراسم‌ شب ۲۱ رمضان
سه شنبه۲۲فروردین۱۴۰۲
سخنران:حجت‌الاسلام‌احمدحـسین‌زاده
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع


مراسم‌ شب ۱۹ رمضان
یکشنبه۲۰فروردین۱۴۰۲
سخنران:حجت‌الاسلام‌احمدحـسین‌زاده
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع

گزارش تصویری

مراسم‌ شب ۱۹ رمضان
یکشنبه۲۰فروردین۱۴۰۲
سخنران:حجت‌الاسلام‌احمدحـسین‌زاده
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع