هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

آخرین نظرات

۳۷۹ مطلب با موضوع «گالری تصاویر» ثبت شده است

گزارش‌تصویری
روضه هفتگی۲تیرماه۱۴۰۱

سخنران:
حجت الاسلام حسن آبادی
مداحان:
حـــاج‌ مـهـــدی‌ اکبــــــری
حـــاج مهـــدی مختـــاری
حـــاج سـعیـــد قــانــــــع
حـــاج احـــــــد قــدمـــی
کربلایـی‌محمدرضاناصری
شعرخوانی:
کربلایی‌محسن‌صرامی-مهدیارخراسانی

با حضور سردار یادگار
هیئت‌علمدارمشهدالرضا(ع)
 

گزارش‌تصویری

روضه هفتگی 26خرداد1401

سخنران:
حجت الاسلام مقدسنیان
مداحان:
حـــاج‌ مـهـــدی‌ اکبــــــری
کربلایی‌ابراهیــم دادونــد
کربلایی سیدرضاعلیزاده
کربلایـی‌حــامــد زارعــی

هیئت‌علمدارمشهدالرضا(ع)گزارش‌تصویری
ایام ولادت‌حضرت‌رضا(ع)

سخنران:
حجت الاسلام حسین زاده
مداحان:
حـــاج‌ مـهـــدی‌ اکبـــــــری
حـــاج‌‌ ســعیــدقـــــانـــــع
کربلایی‌علیرضااسفندیاری
کربلایی مهــــدی نظــری
کربلایی‌امیرسلیمــانی‌پور
کربلایــی‌محمـودگرجــــی
کربلایی‌علی‌اصغراحمـدی

هیئت‌علمدارمشهدالرضا(ع)گزارش‌ تصویری
ایام‌ولادت‌حضرت‌معصومه(س) 

سخنران:شیخ‌عبــاس‌مـفیـد
مداحان:
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌‌سعیدقانع

هیئت‌علمدارمشهدالرضا(ع)
 

گزارش‌تصویری
شب‌شهادت‌امام‌جعفرصادق(ع)

مناجات:
سیدمحــمّـدخـورشیدی
سخنران:
حجت‌الاسـلام‌ خـزاعـی
مداحان:
حـاج‌مهـدی‌اکبـری
حاج‌‌سعیدقانع-کربلایی‌علی‌پورکاوه
کربلایی‌محمدابراهیمی‌اصل
کربلایی‌وحیددبیر
شعرخوانی:ابوالفضل‌عصمت‌پرست


گزارش تصویری
روضه‌هفتگی۲۹اردیبهشت۱۴۰۱

مناجات:
سیدمحــمّـدخـورشیدی
سخنران:
حجت‌الاســلام‌ فاتحــی
مداح:حـاج‌ سـعیـد قانع


گزارش تصویری
روضه‌هفتگی‌۲۲اردیبهشت۱۴۰۱

مناجات:
سیدمحمّدحسینی
سخنران:
حجت‌الاســلام‌ ایلخانی
مداح:حـاج‌ سـعیـد قانع


گزارش تصویری روضه‌هفتگی‌پانزدهم‌اردیبهشت۱۴۰۱

مناجات:
کربلایی مهدی شاه محمدی
سخنران:
حجت‌الاســلام‌ مــوســویان
مداحان:
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع
حاج احد قدمی- حاج مهدی کمانـی
کربلایی‌سیدرضاعلیزاده-کربلایی‌حسن‌دهقان
ذاکرنوجوان: محمدکهن

گزارش تصویری
برنامه آخر شبهای تنهایی
پخش‌از‌تلویزیون‌اینترنتی‌علمدار

با اجرای:
ابوالفضل عصمت پرست
با حضور:
حاج مهدی اکبری‌-حاج سعید قانع

مهمانان برنامه:
حجت‌الاسلام‌استاددانشمند-حامد طهماسبی

گزارش تصویری
برنامه بیستم شبهای تنهایی
پخش‌از‌تلویزیون‌اینترنتی‌علمدار

با اجرای:
ابوالفضل عصمت پرست
با حضور:
حاج مهدی اکبری‌-حاج سعید قانع

مهمانان برنامه:
حجت الاسلام صاحبقرانی
حجت الاسلام جـواد نوری
حاج فریـــدون کریـــم پور