هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

آخرین نظرات

۴۵۰ مطلب با موضوع «گالری تصاویر» ثبت شده است

🌺گزارش‌تصویری

🌺جشن‌میلادامام‌رضا(ع)
🌺یازدهــم‌خــردادماه۱۴۰۲

🌺سخنران:سیـدعلـی‌علـوی
🌺حــاج‌مـهــــدی‌اکــبــــــری
🌺کربلایی‌سیدرضـاعـلیزاده
🌺کربلایی‌مهدی‌شاه‌محمدی
🌺شعرخوانی:
🌺ابوالفضــل‌محمـودی
🌺سیدمهدی‌اسماعیلی

گزارش‌تصویری

۴خـردادهزاروچهارصدودو

سخنران:حجت‌الاسلام‌حاتمی
مــــداح:حــاج‌سـعیـــدقــــانـــع
 
گزارش‌تصویری

بیست‌وهشت‌اردیبهشت۱۴۰۲

سخنران: شیخ‌عباس‌مفید
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع
کربلایی‌سیدرضاعلیزاده 

گزارش‌تصویری

ظهرشهادت‌حضرت‌صادق‌(ع)
بیست‌وشش‌اردیــبهشت۱۴۰۲

سخنران:حجت‌الاسلام‌رئیس‌السادات
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانعگزارش‌تصویری

پنجشنبه‌‌‌بیست‌ویک‌اردیبهشت۱۴۰۲

مناجات: علیرضاغریب‌زاده
سخنران:حجت‌الاسلام‌ایلخانی
مداح:حاج‌سعیدقانع
گزارش‌تصویری

پنجشنبه‌‌چهاردهم‌اردیبهشت۱۴۰۲

مناجات: علیرضاغریب‌زاده
سخنران:حجت‌الاسلام‌جوادپور
مداح:حاج‌سعیدقانعگزارش‌تصویری

پنجشنبه‌هفتم‌اردیبهشت۱۴۰۲

مناجات: اقای رضاشوقی
سخنران:حجت‌الاسلام‌دانشمند
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانعگزارش‌صوتی‌وتصویری

پنجشنبه۳۱فروردین۱۴۰۲

مناجات: اقای رضاشوقی
سخنران:حجت‌الاسلام‌مقدسنیان
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانعگزارش‌تصویری

شب‌بیست‌و‌سوم‌رمضان
پنجشنبه۲۴فروردین۱۴۰۲

سخنران:حجت‌الاسلام‌احمدحـسین‌زاده
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانعگزارش‌تصویری

مجلس‌ختم‌امیرالمومنین(ع)
چـهارشنبـه۲۳فـروردیـن۱۴۰۲

سخنران:حجت‌الاسلام‌احمدحـسین‌زاده
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع
کربلایی‌رضامنتظری- کربلایی‌سیدرضاعلیزاده-کربلایی‌مهدی‌نوا