هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

آخرین نظرات

۱۷۷ مطلب با موضوع «گالری تصاویر» ثبت شده است

شب 20 رمضان  14 خرداد ۹۷

سخنران: حجت الاسلام  شیخ مهدی شریف

مداحان: حاج مهدی اکبری حاج سعید قانع
پنجشنبه 14 خرداد 97 - چهارراه شهید شیرودی، حسینیه حضرت زینب (س)
 
           
 
       

مراسم هفتگی 6 اردیبهشت 1397

سخنران: حجت الاسلام  سیدعلی علوی

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع
پنجشنبه 6 اردیبهشت 97 - چهارراه شهید شیرودی، حسینیه حضرت زینب (س)
             
 
           
 
             
 
            
 
           
 
   

مراسم هفتگی 30 فروردین 1397

سخنران: حجت الاسلام  حسین زاده

مداحان: حاج مهدی اکبری- سید حجت بحرالعلوم- حاج سعید قانع- کربلایی محمود گرجی- کربلایی علیرضا قانع
پنجشنبه 30 فروردین 97 - چهارراه شهید شیرودی، حسینیه حضرت زینب (س)
           
 
           
 
            
 
           
 
           
 
           
 
            
 
        
 
         
 

مراسم هفتگی 23 فروردین 1397

سخنران: حجت الاسلام  شیخ مهدی حسن آبادی

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج حسین سیب سرخی- حاج ابراهیم رحیمی- حاج علی اکبری- حاج سعید قانع
با شعرخوانی کربلایی محسن صرامی

پنجشنبه 9 فروردین 97 - چهارراه شهید شیرودی، حسینیه حضرت زینب (س)

       

       

مراسم هفتگی 9 فروردین 1397

سخنران: حجت الاسلام ایلخانی

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع

پنجشنبه 9 فروردین 97 - چهارراه شهید شیرودی، حسینیه حضرت زینب (س)

           

           

           

            

           

           

           

           

           

   

       

مراسم هفتگی 2 فروردین 1397

سخنران: حجت الاسلام ایلخانی

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع- کربلایی مازیار طاوولی

پنجشنبه 2 فروردین 97 - چهارراه شهید شیرودی، حسینیه حضرت زینب (س)

           

مراسم هفتگی 25 اسفند 1396

سخنران: حجت الاسلام  حجت الاسلام حمیدی

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع

پنجشنبه 25 اسفند 1396 - چهارراه شهید شیرودی، حسینیه حضرت زینب (س)

       

           

مراسم هفتگی 17 اسفند 1396

سخنران: حجت الاسلام  حجت الاسلام علوی

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع- کربلایی محمدرضا ناصری

پنجشنبه 17 اسفند 1396 - چهارراه شهید شیرودی، حسینیه حضرت زینب (س)

           

           

           

           

           

           

           

   

           

     

مراسم هفتگی 10 اسفند 1396

سخنران: حجت الاسلام  حجت الاسلام حاتمی

مداح: حاج سعید قانع

پنجشنبه 10 اسفند 1396 - چهارراه شهید شیرودی، حسینیه حضرت زینب (س)

          

ظهر شهادت حضرت زهرا(س) 96 1 اسفند 1396

سخنران: حجت الاسلام  حجت الاسلام حاتمی

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع

پنجشنبه 1 اسفند 1396 - چهارراه شهید شیرودی، حسینیه حضرت زینب (س)